Vivily說笑話:

2002-02-27

新版"流浪到淡水"
有緣無緣大家躺做伙 鹽酸乾一杯 乎死啦!乎死啦!
拿著選票帶著印仔來到投票所 為了選舉返來到淡水
想到阿扁支票開甲那泥水 才知影選伊是第一憨的人
阮不是支持阿扁 只是看連戰真賭爛
股市那崩盤 大樓嗎要跳 為你唱出悲憤的心聲
股票價值起起落落無免來煩惱 有時賺錢 有時也了錢
趁著今日股票落甲大家這麼慘 你來跳樓 我來喝鹽酸
有緣無緣大家衰這伙 鹽酸乾一杯 乎死啦!乎死啦
[純笑話,別無它意哦...]

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!