nekowang說笑話:

2002-05-17

> > > > 任性刁蠻的大姐,總算要嫁人了。
> > > > 那個準女婿就要去拜見未來的岳父岳母,
> > > > 新娘的父親很憂心的看著未來女婿,
> > > > 並且開口說道︰ 「結婚以後,你一定要
> > > .....」
> > > > 未來女婿馬上接口說︰
> > > > 「我知道,結婚以後我一定會好好照顧她的 !!
> > > 」
> > > > 結果新娘的父親搖搖頭說︰
> > > > 「我的意思是說,結婚以後......
> > > > 你一定要....好好照顧你自己!! 」

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!