nekowang說笑話:

2002-05-17

一日,有一位女士去找算命先生算命,
> > > >
> > > >
> > >
> >
算命先生看一看她之後,就對她說:「小姐,妳最近走路要小心點!因為妳身上帶
> > 有『兇兆』哦!」
> > > >
> > > > 那小姐聽了之後,考慮了一下說:
> > > >
> > > >
> > > 那把身上的『胸罩』脫下來之後,會不會改善一點呢??」
> > > >
> > > >

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!