nekowang說笑話:

2002-06-08

主題: 按摩棒【笑話】
>> 從前從前有一對年輕夫婦∼∼∼他們的性欲很強∼∼
>> 新婚的時後就做了二十幾次∼∼∼
>> 從晚上∼∼到早上∼∼∼
>> 一定都聽得到這總叫聲∼∼∼
>>
>> 老∼∼∼老∼∼老∼∼老公∼∼∼
>> 老∼∼∼老∼∼老∼∼老公∼∼∼
>> 老∼∼∼老∼∼老∼∼老公∼∼∼
>>
>> 也幾乎是天天都來∼∼∼這樣∼∼
>>
>> 時光飛逝∼∼∼一過就二十年了∼∼∼∼
>> 他們漸漸失去了∼∼那種性生活的FEELING∼∼∼
>> 性生活∼∼也就覺得愈來愈無趣∼∼∼
>> 也就變成一星期只有一次∼∼∼
>> 老公∼∼看這樣下去不行∼∼∼
>> 未來的日子還久咧∼∼∼
>> 怎麼可以這樣咧∼∼∼
>> 於是老公就找老婆談談∼∼∼
>> 要如何性生活才會美滿∼∼∼
>>
>> 結果他們看到電視上的”女性自慰按摩棒”
>> 也就決是去買了一支∼∼∼
>> 這一天∼老公也就很高興的去買了一支回來∼∼∼
>> 當晚∼∼也就開始用了∼∼∼∼
>> 打開包裝∼∼∼他們夫婦∼∼∼異口同聲的
>>
>> 哇∼∼∼好棒呀∼∼∼竟然還有三種速度∼∼∼慢中快∼∼∼
>> 老公也就很心急的把這”女性自慰按摩棒”給他放了進去∼∼
>> 老婆叫了一聲∼
>>
>> 老公∼
>>
>> 於是老公把”女性自慰按摩棒”轉到慢速∼∼∼
>> 老婆就開始叫了∼
>>
>> 老∼∼∼∼∼∼老!∼∼∼∼∼老!∼∼∼∼∼∼
>> 老∼∼∼∼∼∼老!∼∼∼∼∼老!∼∼∼∼∼∼
>> 老∼∼∼∼∼∼老!∼∼∼∼∼老!∼∼∼∼∼∼
>>
>> 結果∼∼老公就說∼∼∼哇∼真的那麼的有效呀∼∼∼
>> 於是又老公把”女性自慰按摩棒”轉到中速∼∼∼
>> 結果∼∼老婆的叫聲變成
>>
>> 老∼∼∼!老∼∼∼!老∼∼∼!老∼∼∼!老∼∼∼!
>> 老∼∼∼!老∼∼∼!老∼∼∼!老∼∼∼!老∼∼∼!
>> 老∼∼∼!老∼∼∼!老∼∼∼!老∼∼∼!老∼∼∼!
>>
>> 於是老公心想∼∼那快速∼那不是更∼∼爽了∼∼
>> 於是就把”女性自慰按摩棒”轉到中速∼∼∼
>> 結果∼∼老婆的叫聲變成
>>
>> 老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!
>> 老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!
>> 老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!
>> 老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!老∼!
>>
>> 這樣一玩下來也十幾分鐘了~~
>> 老心想~~夠了吧~~~
>> 也就把”女性自慰按摩棒”轉到~~~OFF
>> 結果老婆說了一句話~~~
>>
>>
>>
>> 老∼癲∼那∼啦∼(台)→→→→→→→→→→→漏電了啦∼∼∼
>>

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!