ㄚ一說笑話:

2002-06-28

一拍即合
-------------------------------------------------------------------------
有一個小朋友問爸爸:「什麼叫做『一拍即合』?」
爸爸說:「這麼簡單你都不懂!就像你媽媽,平常嘮嘮叨叨、
愛講話,不知道停;我
聽得受不了,一時氣不過,
就拍她一個大耳光,她的嘴巴就立刻合上了!」

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!