nekowang說笑話:

2002-10-18

家有賤甥三:
> > >
> > > “姨!這是什麼?“珠珠問.
> > > “這是保險套!“我說!
> > > “為什麼爸爸媽媽有這個?“ 他又問!
> > > 我說:“因為他們必須用這個!“
> > > “那為什麼我和哥哥沒有?“
> > > 我答:“因為你們還用不到!!“
> > > “那為什麼你也沒有?“
> > > 我說:“因為沒人和我用!!“
> > > &! nbsp; “ 那為什麼外公外婆也沒有?“
> > > “唉!因為他們已經不能用了!!!“我說!
> > >
> > > 我想他還是不懂!!!

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!