ystar說笑話:

2002-11-21

德國有一個判決!
> 這件故事告訴我們.............
> 女的....
>
>
>
>
>
> 真的比男的吃虧....
>
>
>
> 有趣的判決!
>
> Subject:
> 德國有一個判決
> !
>
> 德國有一個判決內容大意如下
>
> 有一個老公公牽著一隻公牛到市集去
>
> 恰好也有一個老婆婆牽著一隻母牛到市集去
>
> 當公牛先生遇到母牛小姐的那一刻
>
> 便忍受不住作了他們想做的事
>
> 做得太激烈
> 踩爛了賣雞蛋老闆所有的蛋
>
> 老闆一狀告到法院
>
> 請問
>
> 誰負賠償責任??
>
> 結果判決書出爐
>
> 法官判定老公公賠償三分之一
>
> 老婆婆賠償三分之二
>
> 為什麼??????
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> 公牛-兩隻腳著地
>
> 母牛-四隻腳著地...哇勒%$&*...你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!