ystar說笑話:

2003-01-16

有位牧師要賣一匹馬,他的馬只要說"感謝上帝"就會開始跑,
要停下來就說"讚美主"當眾示範給買主看,果然如他所說…
就有一人買了下來。
那人回家後就試看看,一跳上馬就說"感謝上帝",馬果然跑了
起來,而且非常的快,跑了許久,突然前方有個斷涯,緊張之
下竟然忘了如何停下來,就在斷涯前一,二尺時,想了起來,
趕緊喊了"讚美主",馬便停下了,那人如獲救般地拍拍胸前,
喘了口氣說"感謝上帝"………
--------------------------------------------------------------------------------
『你有沒有什麼話要說, 或者有什麼事需要我為你效勞?』
臨刑前的死刑犯,坐在電椅上準備接受電斃。這時,
法官說:[有沒有?]
犯人回答:『請你拉著我的手吧!』

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!