nekowang說笑話:

2002-02-18

真恨秦始皇當時為何不把語言也統一了,
> > > > > 就不會發生現在這種南腔北調,雞同鴨講的麻煩。
> > > > > 聽起來怪彆拗的, 把四種中國語言比較一下
> > > > >
> > > > >
> > > >
> >
> 比方說,某甲在樓上窗台往下看,見熟識的某乙路過忽然停止不前。
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > >
> >
> ....現在倆人是以〝北京話〞對談...(好像太斯文了,怪累的!)
> > > > >
> > > > > 甲:是誰在樓下阿?
> > > > > 乙:是我在這兒呀!
> > > > > 甲:你在做什麼呢?
> > > > > 乙:我在這小便吶!
> > > > >
> > > > >
> > > >
> >
> ....現在倆人是以〝國語〞對談...(好像蠻平實的,四個字)
> > > > >
> > > > > 甲:誰再下面?
> > > > > 乙:我在這裡!
> > > > > 甲:你在幹嗎?
> > > > > 乙:我在小便!
> > > > >
> > > > >
> > > >
> >
> ....現在倆人是以〝台灣話〞對談...(又簡單多了,才三個字)
> > > > >
> > > > > 甲:啥咪郎?
> > > > > 乙:喜哇吶!
> > > > > 甲:銃商誨?
> > > > > 乙:棒溜內!
> > > > >
> > > > > ....現在倆人是以〝四川話〞對談...(兩個字ㄟ)
> > > > > 甲:喇國?
> > > > > 乙:使握!
> > > > > 甲:昨傻?
> > > > > 乙:潦瞭!
> > > > >
> > > > >
> > ....現在倆人是以〝山東話〞對談...(超酷!!!才一個字)
> > > > >
> > > > > 甲:誰?
> > > > > 乙:俺!
> > > > > 甲:啥?
> > > > > 乙:尿!

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!