nekowang說笑話:

2002-05-17

一個人他家失火了,他打119後,這是以下的對話 :
> > > > "失火了!失火了!"
> > > > "在哪裡ㄚ?"
> > > > "在我家ㄚ!"
> > > > "我問妳哪裡失火了?"
> > > > "我家廚房啦!"
> > > > "不錯!但我們要怎麼到妳家呢?"
> > > > "奇怪勒!你們不是有救火車嗎?!"

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!