nekowang說笑話:

2002-05-17

◇『去世嘍 』
> > > > 一位剛出道的外科醫生巡視病房時,
> > > > 發現病患不在床位上,
> > > >
> > > > 於是問護士:「七號病房的人到那裡去了?」
> > > > 護士答:「他剛剛去四樓。」
> > > > 醫生聽了大吃一驚地喊道:
> > > >
> > > >
> > > 「什麼,我只是替他割了扁桃腺,這樣就『去世嘍』?」

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!