nekowang說笑話:

2002-10-18

> > > 家有賤甥十:
> > >
> > > 一直不能理解.為什麼摩摩和珠珠那麼喜歡吃青菜?!
> > > 直到有一天.我才發現.那是因為...............
> > > “姨!借我一塊衛生棉好不好?!“摩摩說.
> > >
> >“啊?!衛生棉?!你借來幹嘛?“我用一個十分好奇的眼光看他!
> >!
> > > “沒有啊!因為我這兩天沒吃青菜!!“
> > >
> >“沒吃青菜?!這和衛生棉有啥關係?“我越聽越迷胡!!!!
> > > 他說:
> >“不是啦!!因為媽媽每次“屁股流血“.我問她為什麼.
> > > !
她都說因為沒吃青菜.所以會流血!!我怕我待會兒去學校.
> > > 忽然“那個來“怎麼辦?!所以先向你借一塊擺在身上嘛!

> > >
> > >
> > > 天啊!一個小男生居然是因為怕自己“那個來“.
> > > 所以天天吃青菜?!真是想不到啊!!想不到!!!

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!