ystar說笑話:

2003-01-16

書名狂想曲
有一天, 阿秀和阿盈到圖書館借書. 忽然阿秀眼睛一亮,
一本書名叫 [夢遺落在草原上]. 唉呀, 夢遺居然會落在草原上真神奇,
趕緊叫阿盈來看, 阿盈也興奮地打開來看...
她們發現了一個令人震撼的消息, 目錄上寫: "夢, 遺落在草原上"
阿秀憤憤不平得說: "將來我要出一本 [月經常掛在天上]..."
--------------------------------------------------------------------------------
華盛頓的爸爸

有個男孩,放學回家途中,看見河邊有一間流動廁所,忽然想惡作劇,
就把那間廁所推到河裡,回家後,越想越不對,便和爸爸誠實的說,
沒想到爸爸居然打他一巴掌,他問爸爸,人家華盛頓砍倒櫻桃樹和爸爸
承認時,他爸爸都誇獎他,你為什麼打我,他爸爸回答,可是那時華盛頓
的爸爸並沒有坐在櫻桃樹上呀....!

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!