ㄚ一說笑話:

2002-06-28

至尊對決
-------------------------------------------------------------------------
聯考過後,在一次慶功宴上,兩位補習班的名嘴對上了。
甲:放眼補習界,您堪稱是「冥師中的冥師」!
乙:那裡,您才是「亡牌中的亡牌」!
甲:聽說,您一向是因「財」施教啊!
乙:承讓,您不也是「毀」人不倦嗎!

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!