Edison33069說笑話:

2002-09-02

八夜怪談是一捲錄影帶的名字
注意
不是七夜怪談
八夜怪談是一捲比七夜怪談還要恐怖的錄影帶
只要你看了這捲錄影帶以後.....
到了第八個晚上
你....就會接到一通電話....
電話裡的另一個人就會對你說................................................................................
................................................................................
喂!你錄影帶都已經借七天了,怎麼還不還啊!

你可能還會喜歡...

參與回覆

    立即訂閱我們的電子報

    掌握最新健康消息!